id l'Opus Dei: idees rápides sobre l'Opus Dei. Què és l'Opus Dei? L'esperit de l'opus dei. Història breu de l'Opus Dei.
idiomas, languages
OPUS DEI
  • A. Què és l'Opus Dei?
  • B. Història breu de l'Opus Dei.

A. Què és l'opus dei?

1. Què significa Opus Dei? Opus Dei significa en llatí Obra de Déu.

2. Què és l'Opus Dei? Segons el punt de vista es poden donar diverses definicions:

  • Des del punt de vista espiritual, l'Opus Dei és un camí de santificació en el treball professional i en el compliment dels deures ordinaris del cristià.
  • Una definició descriptiva: l'Opus Dei està format per persones de totes les professions (agricultors, infermeres, arquitectes, mestresses,...), que tenen en comú la recerca de la santedat en aquesta vida corrent.
  • Quant a l'actuació, l'Opus Dei és una gran catequesi, doncs ofereix formació cristiana a qui ho desitja.
  • Per als quals ho coneixen, l'Opus Dei és una família. Al·ludeixen així a la caritat cristiana plena d'afecte i simpatia acollidora que l'Opus Dei ensenya en els seus mitjans de formació.
  • Des del punt de vista jurídic, d'organització eclesiàstica, l'Opus Dei és una Prelatura personal de l'Església Catòlica. (Simplificant un poc, una Prelatura personal ve a ser una diòcesi amb unes característiques peculiars).
3. Quan va néixer l'Opus Dei? Déu el nostre Senyor va fer veure l'Opus Dei a Sant Josepmaria Escrivá el 2 d'octubre de 1928.

4. En quins països es pot trobar l'Opus Dei? En tota Amèrica i bona part d'Europa; a Austràlia, Nova Zelanda i en molts països d'Àsia i Àfrica (per exemple, Japó, Filipines, Índia, Kazakhistá, Kenya, Nigèria, Congo, Camerun, etc.). www.opusdei.org

5. Qui pot pertànyer a l'Opus Dei? Poden pertànyer a l'Opus Dei les persones que han rebut aquesta vocació divina; una cridada de Déu a buscar la santedat en el treball, i a promoure en uns altres aquesta trobada amb el Senyor en la vida ordinària.

6. Com saber si es té aquesta vocació? Una vocació és un gran do diví. Per a descobrir-la és necessari pregar preguntant a Déu per la seva voluntat. També es precisa conèixer l'opinió dels directors de l'Opus Dei, que lògicament coneixen bé les característiques de la vocació a l'Opus Dei i ajudaran a destriar si un té aquesta vocació.

B. Història breu de l'opus dei

En la història de l'Opus Dei, com en qualsevol institució cristiana, el principal és l'activitat divina en l'interior de les persones. Però això és difícil de reflectir en breus línies per ser assumptes espirituals. Si ens fixem més en els aspectes exteriors, la història de l'Opus Dei pot resumir-se així:

Inicis de l'Opus Dei

1928 . . . Fundació. El dia 2 d'octubre, a Madrid, Déu el nostre Senyor mostra l'Opus Dei a Sant Josepmaria Escrivá.

1933 . . . S'obre el primer centre de l'Opus Dei: l'acadèmia DYA que aviat va passar a ser residència universitària.

1941 . . . El bisbe de Madrid Monsenyor Leopoldo Eijo i Garay, que coneix i beneeix l'Opus Dei des dels seus començaments, otorga la seva aprovació diocesana. Tres anys després ordena als tres primers sacerdots de l'Opus Dei: Mons. Álvaro del Portillo, D. José Mª Hernández de Garnica i D. José Luis Muzquiz.

1947 . . . La Santa Seu emet la primera aprovació pontifícia. L'any anterior Sant Josepmaria Escrivá es va traslladar a viure a Roma.

1950 . . . Pius XII concedeix l'aprovació definitiva de l'Opus Dei.

Expansió de l'Opus Dei

L'Opus Dei va néixer a Espanya, però amb vocació universal. Quan ho va permetre la segona guerra mundial, l'Opus Dei va començar el seu desenvolupament en altres països:

1946-47 . . . Comença l'Opus Dei a Europa: Portugal, Itàlia, Gran Bretanya, França, Irlanda.
1949-51 . . . Inicis a Amèrica: Mèxic, Estats Units, Xile, Argentina, Colòmbia, Veneçuela.
1951-57 . . . En altres països d'Europa i Amèrica.
1958 . . . . . . Començaments de l'Opus Dei a Àfrica i Àsia: Kenya i Japó.
1963 . . . . . . Es comença a Oceania: Austràlia.
etc . . . . . . . (Actualment es troba en més de seixanta països).

Maduresa de l'Opus Dei

1969 . . . Sant Josepmaria Escrivá convoca un Congrés extraordinari de l'Opus Dei per a estudiar el pas jurídic a Prelatura Personal, figura que acaba de crear el concili Vaticà II.

1975 . . . Mor a Roma Sant Josepmaria Escrivá. En aquest moment pertanyen a l'Opus Dei unes 60.000 persones. Li succeeix Monsenyor Álvaro del Portillo.

1982 . . . Joan Pau II estableix l'Opus Dei com Prelatura Personal.
1994 . . . Mor a Roma Monsenyor Álvaro del Portillo. Li succeeix Monsenyor Javier Echevarría.
2002 . . . Joan Pau II canonitza a Sant Josepmaria Escrivá, que així entra a formar part dels sants de l'Església Catòlica. En aquests moments hi ha unes 84.000 persones de l'Opus Dei.

id

english: what is opus dei? português: ¿o que é o opus dei?
deutsch: was ist das opus dei? français: qu'est ce que l'opus dei?
italiano: ¿che cos`é l'opus dei? po polsku: co to jest opus dei?
español: ¿qué es el opus dei? opus dei mapa web