id Opus Dei: idee o Opus Dei. Co to jest Opus Dei? Krótka historia Opus Dei. Słowa Papieży o św. Josemaríi Escrivá i o Opus Dei.
idiomas, languages
OPUS DEI
 • A. Co to jest Opus Dei?
 • B. Krótka historia Opus Dei.
 • C. Słowa Papieży o św. Josemaríi Escrivá i o Opus Dei.

A. Co to jest opus dei?

1. Co znaczy Opus Dei? Opus Dei z łacińskiego oznacza Praca dla Boga.

2. Co to jest Opus Dei? W zależności od różnych punktów widzenia można dać wiele definicji:

 • Z punktu widzenia duchownego, Opus Dei jest drogą do uświęcenia pracy profesionalnej i wykonywania podstawowych obowiązków chrześcijanina.
 • Definicja opisująca: Opus Dei jest utworzony przez osoby ze wszystkich zawodów (rolników, pielęgniarek, architektów, gospodyń...), mają za cel szukać świętości w życiu codziennym.
 • Jeżeli chodzi o działalność, Opus Dei jest wielką katechezą, ponieważ oferuje kształtowanie chrześcijańskie dla każdego kto co pragnie.
 • Dla tych którzy go już znają, Opus Dei jest jedną rodziną. Nawiązuje do dobroczynności chrześcijańskiej pełnej miłości i sympatycznego przyjęcia. Cechy te Opus Dei naucza przez środki kształtowania.
 • Z punktu widzenia prawnego jest organizacją kościelną, Opus Dei jest Prałaturą personalną kościoła katolickiego. (Upraszczająco, Prałatura personalna przechodzi na diecezję o especyficznym charakterze).
3. Kiedy narodził się Opus Dei? Bóg nasz Pan dał zobaczyć Opus Dei Josemarii Escrivá 2 pażdziernika w 1928 roku.

4. W jakich krajach można znależć Opus Dei? We wszystkich krajach Ameryki, w dużej części Europy, w Australii, w Nowej Zelandii, w wielu krajach Azji i Afryki (np. w Japonii, w Filipinach, w Indiach, w Kozachstanie, w Kenii, w Nigerii, w Kongo, w Kamerun, etc.).

5. Kto może należeć do Opus Dei? Mogą należyć do Opus Dei osoby, które otrzymały to powołanie Boskie, apel do Boga żeby szukać świętości poprzez pracę i pobudzać w drugich to spotkanie z Panem poprzez zwyczajne, codzienne życie.

6. Jak można wiedzieć że się ma to powołanie? To powołanie jest wielkim darem Bożym. Żeby go odkryć jest potrzebna modlitwa pytająca Boga o jego wolę. Też jest potrzebna opinia direktorów z Opus Dei, którzy dobrze wiedzą i znają charakterystykę powołania i służą pomocą w rozróżnianiu czy ktoś ją ma.

7. Jakie nauki przekazuje Opus Dei? Opus Dei idzie śladem świętego Josemarii Escrivy, szerzy nauki Jesuza Chrystusa, i poszerza je w życiu codziennym uświęcając się poprzez wykonywanie powszednich zadań.

8. Czy kształtowanie, które przekazuje Opus Dei jest teoretyczne? Opus Dei stara się żeby nauki były zarazem teoretyczne jak i praktyczne i w ten sposób się równoważy i jednoczy życie chrześcijanina. Dzięki środkom kształtowania, Opus Dei oprócz nauk pojęć przekazuje wiele rad i zapału do stosowania ich w życiu codziennym.

9. Jakie aspekty obejmuje to ukształtowanie? Nauki, które otrzymuje się w Opus Dei można podzielić na kilka tematy:

 • ukształtowanie doktrynalne: biegła znajomość nauk kościoła katolickiego.
 • ukształtowanie duchowne i człowiecze: dzięki niemu uzyskuje się właściwe zalety chrześcijanina, który pragnie z całej siły miłować Boga przez swoją zwyczają pracę.
 • ukształtowanie apostolskie: rozwijając zainteresowania u innych aby ocalić ich dusze.

B. Krótka historia opus dei

W historii Opus Dei, jak w każdej instytucji chrześcijańskiej, główną cechą jest działalność Bosca we wnętrzu każdej osoby. Ale to jest trudne do zobaczenia w szybkim tempie ponieważ są to sprawy duchowne. Jeżeli więc zwrócimy uwagę ma wygląd zewnętrzny Opus Dei to można go podsumować w ten sposób:

Początki Opus Dei

1928 . . . Założenie. W dniu 2 pażdziernika w Madrycie Bóg nasz Pan zrodził Opus Dei przez Świętego Josemarię Escrivę.

1933 . . . Otworzenie pierwszego centrum Opus Dei: Akademia DYA w szybkim tempie przeszła na dom akademicki.

1941 . . . Biskup z Madrytu Ks. bp. Leopoldo Eijo y Garay, który zna i błogosławi Opus Dei od jego początku i przyznaje swoją zgodę diecezalną. Trzy lata póżniej wyświęca pierwszych trzech księży z Opus Dei: Álvaro del Portillo, Jósefa Marię Hernández de Garnica i Jósefa Luisa Muzquiz.

1947 . . . Święta Stolica Apostolska nadaje pierwszą aprobację pontyfikalną. W roku poprzednim Święty Josemaria Escrivá przenosi się do Rzymu.

1950 . . . Pio XII udziela ostateczną zgodę dla Opus Dei.

Rozszerzanie się Opus Dei

Opus Dei powstał w Hiszpanii ale z powołaniem uniwersalnym. Jak pozwoliła II wojna światowa Opus Dei zaczął się rozwijać w innych krajach.

1946-47 . . . Rozpoczyna Opus Dei w Europie: w Portugalii, w Italii, w Wielkiej Brytanii, we Francji, w Irlandii.

1949-51 . . . Początki w Ameryce: w Meksyku, w Stanach Zjednoczonych, w Chile, w Argentynie, w Kolumbii, w Wenezueli.

1951-57 . . . W innych krajach Europy y Ameryce.
1958 . . . . . . Rozpoczyna Opus Dei w Afryce i w Azji: w Kenii i w Japonii.
1963 . . . . . . Rozpoczyna działalność w Australii...
1989 . . . . . . Rozpoczyna Opus Dei w Polsce, jako pierwszy kraj Europy Wschodnej.
etc . . . . . . . (Obecnie się znajduje Opus Dei ponad w 60 krajach).

Dojrzałość Opus Dei

1969 . . . Święty Josemaria Escrivá zwołuje especialny Kongres Opus Dei do opracowania kodeksu prawnego Prełatury Personalnej, figuruje że go kończy sobór Watykanu II.

1975 . . . Umiera w Rzymie Świety Josemaria Escrivá. W tym momencie należy do Opus Dei ponad 60 tys. osób. Dziedziczy po nim Prałat Álvaro del Portillo.

1982 . . . Jan Paweł II ustanawia Opus Dei jako Prałaturę Personalną.
1994 . . . Umiera w Rzymie Ks. bp. Álvaro del Portillo. Obejmuje Opus Dei Ks. bp. Mons. Javier Echevaria.

2002 . . . Jan Paweł II kanonizuje świętego Josemarię Escrivá, i w ten sposób należy do świętych kościoła katolickiego. W tym czasie należy do Opus Dei około 84 tys. osób.

C. Słowa papieży o opus dei

św. Jan Paweł II
“Widoczna manifestacja tej opatrzności Boskiej jest obecnością niezmienną w ciągu wieków u mężczyzn i u kobiet wierzących w Chrystusa, którzy oświetlają swoim życiem i swoim świadectwem w różnych okresach historii. Wśród tych sławnych postaci wybija się na pierwsze miejsce błogosłowiony Josemaría Escrivá, tak jak podkreślił jego uroczysty dzień beatyfikacji przypominając współczesnemu światu universalne wezwanie do świętości i do wartości chrześcijańskich które można nabyć poprzez pracę profesionalną w zwyczajnych okolicznościach przez każdego z nas”. (14-X-1993).

“Z nadprzyrodzonej intuicji, błogosławionego Josemarii wygłaszane były niestrudzone kazania wzywając świat do świętosci i do apostolstwa. (...) W społeczenstwie, w którym celem jest za wszelką cenę gromadzenie dóbr materialnych, które przeistaczają się w bóstwo i stają się w ten sposób motywem do oddalania się od Boga, święty Josemaria nam przypomina że w tej samej rzeczywistości stworzenie Boga i inteligencja człowiecza jeżeli jest używana uczciwie do chwały Bożej i do służby braciom może być drogą do spotkania człowieka z Chrystusem”. (17-V-1992).

Jan Paweł I
“Escrivá de Balaguer z ewangelią zawsze głosił: "Chrystus nie prosi o trochę dobroci lecz o wiele dobroci”. Dlatego też chce żebyśmy dotarli do niej nie za pośrednictwem działań nadzwyczajnych lecz poprzez pracę codzienną aczkolwiek sposób wypełnienia tych działań nie może być zwyczajny. Tam “nel bel mezzo della strada”, w biurze, w fabryce, uświęcamy się poprzez cokolwiek co robimy wypełniając właściwie nasze obowiązki poprzez współzawodnictwo dla miłości Boga, z uśmiechem aby praca codzienna nie przeistoczyła się w tragedię lecz w "radości codzienną”. (25-VII-1978).

św. Paweł VI
“Szanujemy z ojcowskim zadowoleniem ile Opus Dei realizował y realizuje dla Królestwa Bożego: pragnienia robienia dobrze, kierując rozpaloną miłością do kościoła i do jej widocznej Głowy, że rozróżnia płonącą gorliwość za dusze, że popycha do uciążliwych i niełatwych dróg w apostolstwie poprzez obecność i świadectwo w każdym sektorze współczesnego życia”. (1-X-1964).

id

english: what is opus dei? português: ¿o que é o opus dei?
deutsch: was ist das opus dei? français: qu'est ce que l'opus dei?
italiano: ¿che cos`é l'opus dei?
español: ¿qué es el opus dei? opus dei mapa web